Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22 lutego 2021 r. 26 lutego 2021 r.

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca 2021 r.

 

19 marca 2021 r.

godz. 16.00

Złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
22 marca 2021 r. 31 marca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 kwietnia 2021 r.

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
2 kwietnia 2021 r.

 

9 kwietnia 2021 r.

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
12 kwietnia 2021 r.

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 13 kwietnia 2021 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
10 maja 2021 r. Opublikowanie na stronie Gminy Wieliszew
i w przedszkolach/szkołach wykazu wolnych miejsc.
24 maja 2021 r.

 

31 maja 2021 r.

godz. 15.00

Złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

1 czerwca 2021 r. 11 czerwca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
14 czerwca 2021

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
15 czerwca 2021 r.

 

18 czerwca 2021 r.

godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
22 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 23 czerwca 2021 r. Procedura odwoławcza.
Skip to content