Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Plan dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:00

GRUPY ŁĄCZONE 

Dzieci z grupy ZUCHÓW i ASÓW od godz. 6.30.- 7.00 przebywają w grupie SMYKÓW

od godz. 7.00- 8.00 przebywają w grupie ZUCHÓW

6.30  - 8.00

6.30 – 8.30

schodzenie się dzieci zabawy dowolne wg zainteresowań : manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe i inne

Grupa Asy

8.10 – 8.30

8.30 – 9.00

I Śniadanie, higiena osobista gr. Zuchy i Smyki

I Śniadanie gr. Asy

9.00- 10.30

Zajęcia dydaktyczne praca indywidualna z dzieckiem (wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym)

10.00 – 10.20

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

II Śniadanie gr. Smyki

II Śniadanie gr. Zuchy

II Śniadanie gr. Asy

11.00 – 12.30

11.00 – 12.30 

11.30 – 13.00

Grupa Smyki

Grupa Zuchy

Grupa Asy

W zależności od pogody: Pobyt dzieci na powietrzu zabawy na placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze , ćw. gimnastyczne i zabawy sportowe lub w sali zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczycielkę, praca indywidualna z dzieckiem

12.30

13.00

Obiad: gr. Smyki - zupa

II danie

13.30 – 15.00

Odpoczynek poobiedni gr. Smyki 3-l

13.00- 13.30

Obiad gr. Zuchy

13.30- 14.00

Obiad gr. Asy

14.00 - 14.30

Zabawy relaksacyjne: słuchanie muzyki ; słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę (opowiadania , bajki),oglądanie książeczek , utrwalanie wierszy i piosenek

14.30 - 15.00

W zależności od pogody: Pobyt dzieci na powietrzu (w uzgodnieniu z wychowawcami grup) 

Zabawy dowolne na placu zabaw, zabawy ruchowe lub w sali

Zabawy dowolne praca indywidualna z dzieckiem

15.00- 17.00

Odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców

GRUPY ŁĄCZONE

Dzieci z grupy Zuchów od godz. 15.00 -17.00 przebywają w grupie Smyków

Dzieci z grupy Asów od godz. 16.00 do 17.00 przebywają w grupie Smyków  

Skip to content