Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP DEKLARACJI

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej 14.04.2021r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.04.2021r.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia: 26.02.2021r.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliszewie ul.600 – lecia 32, 05-135 Wieliszew
W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek ZTM- WODOCIĄG PŁN. przystanek: linie: L10, L11 L9 (stan na 26.02.2021r.).

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się od ul.600 – lecia. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.

 

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

Placówka nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

UTRUDNIENIA

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dydaktyczne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80cm)

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Można wejść z psem asystującym.

OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

DODATKOWE INFORMACJE:

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

W prawym rogu widoczny jest przycisk umożliwiający przełączenie strony w tryb kontrastu, z możliwością powiększenia czcionki oraz włączenia modułu odczytującego treść strony.

Standardy sieciowe
Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Witryna stosuje protokół HTTPS – internetowy protokół komunikacyjny chroniący integralność i poufność danych przesyłanych między komputerem a witryną. Użytkownicy mogą oczekiwać, że będą mogli korzystać z witryny w sposób bezpieczny i z zachowaniem prywatności.

Zgodność ze standardami
Witryna spełnia większość wymagań drugiego stopnia (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0.

Wygląd
Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów. Po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Tekst
Strona umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada wersję dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki
Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

JavaScript Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Oprogramowanie związane z dostępnością
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
  • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
  • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
  • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
  • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
  • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
  • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

 

Skip to content