Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Informacja dotycząca opłat za przedszkole

Informacje o płatnościach znajdują się w aplikacji 4parents. 

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY PRZESYŁAĆ, NAJPÓŹNIEJ DO 10 DNIA KAŻDEGO M-CA !

ADRESAT:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, ul. 600-lecia 32

NR KONTA:
PKO BP 42 1020 1026 0000 1902 0270 7198


W TYTULE PODAJEMY:
MIESIĄC, którego dotyczy wpłata oraz imię i nazwisko dziecka i wyszczególniamy:
za godziny ……zł
za żywienie …..zł
Wpłacamy dokładnie taką kwotę, jaka jest podana za dany miesiąc (nie zaokrąglamy kwot!)
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZEBYWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Postawa programowa wychowania przedszkolnego, realizowana jest w godzinach 8.00- 13.00 i jest bezpłatna.
Za każdą dodatkową godzinę przebywania dziecka w przedszkolu , opłata wynosi 1 zł.-
wg Uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXIV/349/2013 z dnia 5 września 2013 r.

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

wynosi 9,00 zł w tym:
– śniadanie 2,50 zł
– II śniadanie 2,00zl
– obiad 4,50 zł

Skip to content